UWAGA!!! ZAREJESTROWANI UŻYTKOWNICY 

Zalogowani użytkownicy, którzy już brali udział we wcześniejszych edycjach konkursu - wykonują TYLKO krok 1 - wypełniają internetowy arkusz zgłoszenia. Proszę nie przesyłać zaświadczeń. 

DLA NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW:

WYŁĄCZNIE NAUCZYCIELE mogą ubiegać się o aktywację konta po wykonaniu WSZYSTKICH następujących kroków:

krok 1 - wypełnienie internetowego formularza zgłoszenia szkoły (PEŁNA NAZWA SZKOŁY wraz z imieniem szkoły, dane znajdą się na zaświadczeniach, dyplomach) tutaj...
krok 2 - wypełnienie formularza rejestracyjnego, tzn. zarejestrowanie się w serwisie tutaj...
krok 3 - wysłanie pocztą, bądź faksem zaświadczenia dyrektora szkoły dostępnego na naszej stronie w zakładce DOKUMENTY    tutaj ....

 

Ubieganie się o rejestrację w trakcie trwania konkursu jest bardzo utrudnione. Jeśli jesteś nauczycielem i chciałbyś / chciałabyś zarejestrować się na stronie w dowolnym przez siebie momencie i mieć dostęp do archiwalnych zestawów konkursowych oraz wielu innych plików, dostępnych wyłącznie dla nauczycieli, WYPEŁNIJ WSZYSTKIE powyższe kroki, w przeciwnym razie aktywacja konta będzie niemożliwa.

Nieznani użytkownicy, starający się o rejestrację w serwisie zostaną odrzuceni.

Utrudnienia te, są spowodowane licznymi próbami zalogowania się na stronie osób postronnych. Administrator akceptuje lub odrzuca osobę ubiegającą się o aktywację konta w naszym serwisie.

Za utrudnienia spowodowane względami bezpieczeństwa przepraszamy...

Zapraszamy do udziału w naszym konkursie...